Vikenstyret                                                              

 

 Startside

Innmelding

Medlemsnytt

Oksøen

IOKS

Kai & Sjøhus

 Sjøgangen

Styret

Båter i Viken

Kystbiblioteket

KALENDER


Styresammensetning i Kystlaget Viken 2011

Formann Tore Gramnæs Jacobsen tore@kystlag.net 67 13 31 63
Nestformann Oddvar Brekke oddvar.brekke@gmail.com 415 16 208
Styremedlem Knut Johannesen can-mur@online.no 920 14 719
Styremedlem Yngve Steinar Konglevoll YNK@Statoil.com 22 67 96 16
Styremedlem Jan S. Krogh jan.krogh@online.no 22 15 09 68
Styremedlem Per Morten Larsen Per-Morten.Larsen@ad.dep.no
Styremedlem Katja Aarflot katjaaarflot@hotmail.com 22 37 20 43
Styremedlem Anne Nygren anne@flyt.no 21 91 61 12
Styremedlem Bodil Haug bodilsh@hotmail.com 905 39 735
Styremedlem Hans Jørgen Hamre hanja@gmail.com

 

 


Send e-post til tore@kystlag.net med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.  Org. nummer: 894 047 852
Sist endret: 05 April 2011