Landsteilene                                                              

 

 Startside

Innmelding

Medlemsnytt

Oksøen

IOKS

Kai & Sjøhus

 Sjøgangen

Styret

Båter i Viken

Kystbiblioteket

KALENDER

Organisasjon
Stiftelsen Landsteilene er tilknyttet Forbundet KYSTEN. Stiftelsen Landsteilene eies av Nesodden kystlag, Kystlaget Viken, Kystlaget Vestsiden, Nærsnes Kystlag og Seilskøyteklubben Colin Archer. Den daglige driften står Nesodden kystlag for, i samarbeid med et arbeidsutvalg nedsatt av stiftelsens styre. Styret i stiftelsen består av en representant for hver av eierorganisasjonene.

 Gå til   www.landsteila.no

Send e-post til tore@kystlag.net med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.  Org. nummer: 894 047 852
Sist endret: 05 April 2011